top of page

VEILIG SPORTSCHIETEN

" Wij willen de schietsport promoten door bruggen te bouwen tussen schutters, schietstanden, winkels, federaties,...

want samen kunnen we meer!

 

Dankzij ons begeleidingsprogramma voor nieuwe schutters verbeteren we de veiligheid van de schietstanden en zorgen we voor verantwoord sportschieten!

 

Start2Shoot heeft een standard opleidingsprogramma, helpt schietstanden bij initiaties ,  I.P.S.C. , is actief in het kleiduif schieten en we helpen met het organizeren events zoals funshoots, eindejaars recepties,... "

*Intellectuele eigendomsrechten.

Het is verboden om Start2Shoot, een gelijkaardige/klinkende namen, waren of diensten te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van het bestuur. Start2Shoot is een VZW en vraagt nooit geld voor advies, begeleiding, etc..

Wat is

SCHIETSPORT?

tekst sportschieten.be

Voor buitenstaanders is het niet altijd gemakkelijk schieten als een sport te aanzien. Schieten is uiteraard niet te vergelijken met echte actiesporten zoals voetbal, zwemmen, atletiek,…

Het schieten is immers een concentratiesport. Doch is het voor topschutters zeker van belang over een zeer goede algemene conditie te beschikken en kunnen deze actiesporten zoals hierboven vernoemd zeker aangewend worden als basistraining (gecombineerd met kracht –en duurtraining) naast de specifieke schiettrainingen.
De concentratie en zelfbeheersing die een schutter bij elk schot (bijvoorbeeld 40 maal in 1u15) dient op te brengen is te vergelijken met de start van een 100m sprint. Begrijpelijk dus dat dit na een schietwedstrijd bij schutters mentale, maar ook fysieke uitputting teweeg kan brengen.

 

Samengevat is vooral de techniek, de zelfbeheersing en concentratie gesteund door een algemene basisconditie van belang in de schietsport en speelt onze leeftijd weinig rol. Uiteraard dienen er voor de jeugd aanpassingen te worden voorzien in wapens, wedstrijdprogramma, trainingen enz…

Schieten is een individuele sport en enkel de schutter zelf is verantwoordelijk voor zijn resultaten. Met training en doorzettingsvermogen is iedereen wel in staat een redelijk niveau te halen in de schietsport.

VEILIGHEID

De schietsport is één van de veiligste sporten in ons land. Hiertoe wordt bijgedragen door het opstellen van goede reglementen en afspraken.

" Verenigingen dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement voor clubs. Er zijn hierover onder andere afspraken gemaakt betreffende de veiligheid voor zowel buiten als op de schietbaan. Elke schutter of bezoeker dient zich aan deze regels te houden!

Omgaan met wapens en het bezit ervan brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee en dit dient elke schutter goed te beseffen. Enkel perfecte discipline op dit vlak zorgt ervoor dat de sportschutter zijn hobby kan blijven uitoefenen. Er zijn een aantal basis- / veiligheidsregels die een schutter steeds in acht moet nemen: "

1) Behandel een wapen steeds alsof het geladen is!Leg een wapen steeds ongeladen neer. Vergewis je van ieder wapen waar je mee in aanraking komt, of het ontladen is. Ook bij wapens waarvan je nooit zou verwachten dat ze geladen kunnen zijn: lader uitnemen, trommel en kamer(s) inspecteren. Vertrouw ook nooit zomaar op veiligheidsmechanismen (veiligheidspal, enz…). Raak nooit de trekker aan tenzij je de schietschijf in het vizier hebt en wilt schieten.

 

2) Richt je wapen steeds naar een veilige zone!
Dit is eveneens een fundament. Wapens worden enkel op de doelen gericht, op de schietbaan, NOOIT naar een andere persoon. Ook niet per ongeluk, wanneer je wapen ‘ontladen’ is, NOOIT!

 


Het is de meest onvergeeflijke fout die je kan maken. Ongevallen gebeuren vrijwel steeds door onvoorzichtigheid en/of onwetendheid. Onwetendheid kan worden weggewerkt, onvoorzichtigheid moet elk van ons tegengaan.

Naast het Huishoudelijk Reglement van de federatie, hebben bijna alle schuttersverenigingen hun eigen specifieke veiligheidsvoorschriften. Het is aan elke schutter individueel zich te informeren en deze voorschriften strikt na te leven!

STARTEN MET SCHIETSPORT?
Nieuwe schutters en begeleiding

Start2Shoot is een uniek concept in Vlaanderen waarbij we de drempel  verlagen om te starten met de schietsport. Daarnaast bieden we een standard begeleidingprogramma aan voor nieuwe schutters ter voorbereiding van het Theoretisch en Praktisch SSL examen. Elk club kan beroep doen op ons.

De schietsport kan in Vlaanderen beoefend worden door zowel recreatieve schutters als ervaren sportschutters. Vanaf de leeftijd van ongeveer 12 jaar kan je in de meeste clubs terecht als schutter. Een aantal clubs laten jongeren onder de 12 jaar toe om bepaalde disciplines te schieten. De minimum leeftijd kan afhankelijk zijn van de schuttersclub.
Om een vuurwapen te mogen hanteren is het noodzakelijk om 16 jaar te zijn. Voor de aankoop van een vuurwapen moet je minstens 18 jaar oud zijn.
Vooraleer je begint aan het traject om een sportwapen te verkrijgen, kan je best eerst een tijdlang met de wapens van de club waar je aansluit schieten. De meest voorkomende fout van een beginnend schutter is dat hij te snel zelf een wapen aankoopt en zich onvoldoende laat adviseren en begeleiden door ervaren schutters. 

INITIATIE SCHIETEN

1 keer per kalenderjaar mag elke meerderjarige Belg met vuurwapens schieten in een erkende schietclub zonder licentie. Wil je kennis maken met de schietsport?

 

Je kan deze initiatie boeken voor een verjaardag,

met je vrienden, familie, een vrijgezellen activiteit, teambuilding,...

Voorwaarden:

  • Deelnemers zijn minstens 18 jaar

  • Hebben dit kalenderjaar nog niet met vuurwapens geschoten op dagkaart.

Wil je als schietstand met ons samenwerken?

contacteer ons via info@start2shoot.be

Heb je interesse in een initiatie?

Deze worden georganiseerd door verschillende clubs. Een overzicht van de schietclubs vind je hier

Wij zijn geen schietclub en organiseren zelf geen schietsport initiaties!

initiaite1.jpg
Start2Shoot begeleiding_edited.jpg
70548385_10156304451966837_5824472950459334656_o.jpg
Start2Shoot initiatie.jpg

SAMENWERKEN

Onze
Partners en Support.

Dankzij ondersteuning van verschillende organisaties en kunnen wij de schietsport verder helpen groeien en veiliger maken.

Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe partners en sponsors, interesse?

MAIL ONS

logo Wapenunie_edited_edited_edited.png

WAPENUNIE

logo Bliki Shooting World.jpg

SHOOTING WORLD

logo IPSC.png

IPSC

logo BPSA_edited.jpg

BPSA

logo VSK_edited_edited_edited.png
logo FROS.png
logo Bliki.png

UW
LOGO
HIER?

VSK

FROS

BLIKI

bottom of page